home-competitions.png

Bilgi Yarışmaları

Öğrenme ve eğlence maksatlı bilişim teknolojileri temalı bilgi yarışmaları.

home-packages.png

Flutter Paket Etkinlikleri

Flutter paket ekosistemine katkı sağlamak adına düzenlenen etkinlikler.

home-academy.png

50 Days of Dart

Dart programlama dili ile tanışarak yetkinliğinizi artırmak 50 günlük güzel bir fırsat